Team

Media Secretary: Balaji Uppala

Members:

PGP 2016-18: Aditi Kapoor | Anmol Agarwal | Abhilash Mahadevan | Debapriyo Sarkar | Bhargava N | S. Hareesh |Preetham Sunkavalli | U Harish | Arpit Jain | Deepak Raj | Gina Rigzin | Rutuparna Sonpimple |Sanket Tapadia | Santhosh Sambangi | Shashwati Rao

PGP 2017-19: Moksha | Aditi Agarwal | Maitreya R. | Mitesh Kumar | Naitik Jain |Ozair Hamdani
Praneet Agarwal |Rachita | Rajat Piplewar | Sandeep Barua | Sanyam Gupta | CS Prakhyat | Vaishnavi| Varsha Murali | V. Raghuram |Mithila Hegde | Romanee Solanki | Sakshi Tripathi